गाईवस्तु चराउन तथा वन उपयोग गर्न निषेध गरिएको सूचना

आठविसकोट नगरपालिकाले सामुदायिक वनमा वस्तुभाउ चराउन तथा छाडा छोड्न र घाँस, दाउरा, स्याउला, सोतर काट्न, संकलन गर्न, तथा वन अतिक्रमण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

गाईवस्तु चराउन तथा वन उपयोग गर्न निषेध गरिएको सूचना

असार २६ गते देखि यस्ता कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रतिबन्धित कार्य गरेमा १ हजारदेखि ५ हजार सम्म जरिवाना लाग्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *