प्लास्टिक निषेध सम्बन्धि सूचना

बर्दिवास नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसारको नगरको बजार क्षेत्रबाट फोहोर उत्पादनका रुपमा देखा परेका प्लास्टिकजन्य झोला विक्रि वितरण तथा प्रयोग निषेध गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

प्लास्टिक निषेध गरिएको सूचना

प्लास्टि निषेध गरेकाे सूचना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *