कम्प्यूटर प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

भंगाहा नगरपालिकाले कम्प्यूटर प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

नगरपालिकाद्धारा प्रकाशित सूचना अनुसार सुपरिवेक्षक र गणकका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुलाई क्रमश २६ र २७ गते दिउँसो १२ र १ बजे प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तरवार्ता दिनका लागि भंगाहा नगरपालिकाको कार्यालयमा उपस्थित हुन नगरले यसै सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *