शिक्षक अवश्यता सम्बन्धी सूचना

आठबिसकोट नगरपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा माध्यामिक तह गणित विषयको शिक्षक आवश्यक परेकोले सूचना प्रकाशित गरेको छ । करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेको नेपाली…

View More शिक्षक अवश्यता सम्बन्धी सूचना