इटहरीको पशुपालन कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७५

मेयर खबरदाता इटहरी उप–महानगरपालिकाले पशुपालन कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७५ तयार गरेको छ । उप–महानगरपालिका क्षेत्र भित्रमा आर्थिक स्थिती कमजोर भएका पशुपालन व्यवसायमा इच्छा भएका…

View More इटहरीको पशुपालन कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७५