सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

कपिलबस्तु नगरपालिकाले सीप परिक्षण तथा अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । एम. आइ. एस तथा फिल्ड सहायकको सूचिमा छनौट भएका व्यक्तिलाइ तोकिएको मिति ,स्थान…

View More सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना