कागेश्वरी नगरका बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ ? ‘बालबालिकासँग मेयर’ टोली त्यसतर्फ

मेयर खबरदाता काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको छ त ? बालविकासका लागि नगरपालिकाले गरेका प्रयास र बालसहभागिताको…

View More कागेश्वरी नगरका बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ ? ‘बालबालिकासँग मेयर’ टोली त्यसतर्फ