एकल महिलालाई सोलार सेट वितरण

एकल महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम अन्तरर्गत नलगाड नगरपालिकाले एकल महिलाहरुलाई सोलार सेट वितरण गरेको छ ।

View More एकल महिलालाई सोलार सेट वितरण