नगरपालिकाको ‘एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम’

नगरपालिकाले जुनारका साथै नगरभित्र उत्पादनको सम्भावना रहेका हरेक कृषि उत्पादनलाई प्रथमिकतामा राख्दै एक वडा एक उत्पादनको अवधाारणलाई अघी सारेको हो ।

View More नगरपालिकाको ‘एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम’