बारबर्दियामा ‘एक वडा, एक स्वास्थ्य संस्था’

बारबर्दिया नगरपालिका भित्रका नगरबासीहरूले अब आफ्नै वडाबाटै स्वास्थ्य सेवा पाउने भएका छन् ।

View More बारबर्दियामा ‘एक वडा, एक स्वास्थ्य संस्था’