बर्दघाट अपडेट : विपद व्यवस्थापन बारे नगरको आधिकारिक जानकारी दिन मोबाइल एप्स

‘बर्दघाट नगरपालिका प्रकोप व्यवस्थापन प्रणाली’ एप्स प्लेस्टोरमा गई Bardghat Municipality-COVIDE-19/Disater Responce टाईप गरेर डाउनलोड गर्न सकिने छ ।

View More बर्दघाट अपडेट : विपद व्यवस्थापन बारे नगरको आधिकारिक जानकारी दिन मोबाइल एप्स