५० प्रतिशत अनुदानमा ट्याक्टर वितरण गर्दै पनाैती नगर

पनौती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ को स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रम अन्तरगत कृषकलाई हाते ट्याक्टर  (Minitiller) वितरण गर्ने भएको छ । ५० प्रतिशत अनुदानमा ट्याक्टर…

View More ५० प्रतिशत अनुदानमा ट्याक्टर वितरण गर्दै पनाैती नगर