सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

पनौती नगरपालीकाले सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।एम .आइ. एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको संक्षिप्त सूचिमा परेका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता हुने…

View More सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

पनौती नगरपालीकाले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । जिवीकोपार्जन आयआर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले ३०० वटा भैँसीका पाडि वितरण गर्ने भएको छ ।नगरपालिकाबाट…

View More प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा