बराहक्षेत्र नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा २७ प्रतिशत वृद्धि

नगरपालिकाले बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गर्दै हेलिप्याड निर्माण, नगर यातायात गुरु योजना, लगायत विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणमा १ करोड ६६ लाख ५३ हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ ।

View More बराहक्षेत्र नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा २७ प्रतिशत वृद्धि