दक्षिणकाली नगरपालिका साक्षर घोषणा

सरकारले सञ्चालन गरेको अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा र विभिन्न संघसंस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबाट शिक्षित हुने नगरबासीको प्रतिशत

View More दक्षिणकाली नगरपालिका साक्षर घोषणा