रामेछाप -५ जिल्लाकै पहिलो छुवाछुत तथा विभेद मुक्त वडा घोषणा

रामेछाप नगरपालिकाको एउटा वडालाई जिल्लाकै पहिलो जातीय छुवाछुत तथा विभेद मुक्त वडा घोषणा गरिएको छ ।

View More रामेछाप -५ जिल्लाकै पहिलो छुवाछुत तथा विभेद मुक्त वडा घोषणा