सुनवलको बजेट ७६ करोड ३३ लाख, स्वास्थ्य र कृषिमा जोड

नीति कार्यक्रम र बजेट नगर सभाले पारित गरेको सुनवल नगरपालिकाकाले जनाएको छ ।

View More सुनवलको बजेट ७६ करोड ३३ लाख, स्वास्थ्य र कृषिमा जोड