तालिम गोष्ठीको बजेट कोरोना रोकथाममा खर्च गर्दै पुर्चौडी नगरपालिका

पुर्चौडी नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी विकास बजेट बाहेक अन्य शिर्षकको बजेट खर्च गर्ने भएको छ ।

View More तालिम गोष्ठीको बजेट कोरोना रोकथाममा खर्च गर्दै पुर्चौडी नगरपालिका