कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

राजदेवी नगरपालिकाले कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरेको छ । कम्प्युटर अपरेटर , रोलर ड्राइभर लगायतका बिभिन्न पदमा कर्मचारी आवश्यक परेको हुँदा सेवा करारका लागि…

View More कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

राजदेवी नगरपालिकाले अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।अन्तरवार्ताका लागि छनौट भएका अपरेटर तथा फिल्ड सहायकलाइ आवश्यक कागजात सहित कार्यलयमा उपस्थित हुन यो सूचना प्रकाशित…

View More अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना