रामेछाप नगरपालिका पूर्ण सरसफाईयुक्त नगरबनाउने अभियानमा

मेयर खबरदाता, रामेछाप
रामेछाप नगरपालिका वडा नं ४ हिमगंगा पूर्णसरसफाइ युक्त टोल घोषणा भएको छ । “पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँ सहर,अव कसैलाई छैन रोगको डर” भन्ने अभियान अन्तरगत पूर्णसरसफाइयुक्तका लागि आवश्यक सुचकहरु पुरा भएपछ सोमबार पूर्णसरसफाइ युक्त टोल घोषणा गरिएको हो ।

View More रामेछाप नगरपालिका पूर्ण सरसफाईयुक्त नगरबनाउने अभियानमा