धनकुटाले कृषकलाई ८ हजार एभोकाडोको विरुवा वितरण गर्ने

धनकुटा नगरपालिकाले कृषक तथा कृषक समुहहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा एभोकाडोका विरुवा वितरण गर्न शुरु गरेको छ । 

View More धनकुटाले कृषकलाई ८ हजार एभोकाडोको विरुवा वितरण गर्ने