प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

वेसीशहर नगरपालिकाले कार्यक्रमको प्रस्तव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम र बेसीशहर नगरपालिकाको कृषि तर्फको आर्थिक वर्ष २०७६ ०७७…

View More प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना