सहकारी संस्थाले विवरण पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना

आठविसकोट नगरपालिका नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सहकारि संस्थालाइ १५ दिन भित्र विवरण पेश गर्न सुचना प्रकाशित गरेको छ  । नगरपालिकाकाे सहकारी ऐन, २०७४ को दफा…

View More सहकारी संस्थाले विवरण पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना