आधारभूत तहमा स्थानीय पाठ्याक्रम, पूर्णाङ्क १००

मेयर खबरदाता, काठमाडौं
गोकणेश्वर नगरपालिकाले आफ्नै पाठ्याक्रम निर्माण गरि लागु गरेको छ । नगर शिक्षा समितिले पाठ्याक्रम निर्माणको लागी विभिन्न विद्यालयका प्रधान अध्यापक छलफल गरि केदार नेपालको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम निर्माण समिति गठन गरेको थियो ।

View More आधारभूत तहमा स्थानीय पाठ्याक्रम, पूर्णाङ्क १००