दुधौली नगरपालिकाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दुधौली नगरपालिकाकाे आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ३ नम्बर प्रदेश सरकारको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा,…

View More दुधौली नगरपालिकाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

बायोग्यास जडान गर्न इच्छुक व्यत्तिहरुले निवेदन दिने सूचना – दुधौली नगरपालिका

मेयर खबरदाता,सिन्धुली
सिन्धुलीकाे दुधौली नगरपालिकाको आ. व. २०७५।०७६ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार वडा नं ३ र ११ मा बायोग्यास जडान गर्न इच्छुक व्यत्तिहरुले सूचना प्रकाशन भएको १० दिन भित्र सिफारिस सहित निवेदन दिन सुचना प्रकाशन गरेको छ ।

View More बायोग्यास जडान गर्न इच्छुक व्यत्तिहरुले निवेदन दिने सूचना – दुधौली नगरपालिका