आँखा उप्रेशन तथा चश्मा वितरण सम्बन्धि सूचना

परोहा नगरपालिकाले आँखा उप्रेशन तथा चश्मा वितरण सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरेको छ । जेठ ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म सञ्चालित आँखा शिविरमा आँखा कमजोर भएका तथा…

View More आँखा उप्रेशन तथा चश्मा वितरण सम्बन्धि सूचना