‘दक्ष कर्मचारी भएनन्’ जनप्रतिनिधि, ‘जनप्रतिनिधिको कारण टिक्न सकिएन’ कर्मचारी

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन भएपछि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको हो । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा अझैपनि १६ हजार कर्मचारी रिक्त रहेकोले नीति तथा योजना कार्यन्वयनमा र सेवा प्रवाहमा समेत गम्भिर समस्या परेको छ ।

View More ‘दक्ष कर्मचारी भएनन्’ जनप्रतिनिधि, ‘जनप्रतिनिधिको कारण टिक्न सकिएन’ कर्मचारी