स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका काम, कर्तव्य र अधिकार

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पटकपटक हुने फेरबदलले कर्मचारीतन्त्र अस्थिर मात्र भएको छैन जनप्रतिनिधिहरु नै हैरान भएका छन् । एकजना प्रशासकीय अधिकृतलाई आफनो काम, कर्तव्य र अधिकार बुझ्न पक्कैपनि समय लाग्छ । तर ५/६ महिनामा नै हुने सरुवाले भने कर्मचारीहरु आजित छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्वपूण जिममेवारी बजेट कर्यान्वयनको तहमा लैजाने हो ।

View More स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका काम, कर्तव्य र अधिकार