किन बढ्दै छ स्थानीय तहमा विवाद ?

संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि केन्द्र सरकारले गर्दै आएका कतिपय कामहरु स्थानीय तहको जिम्मामा पुगेको छ । तर कतिपय स्थानीय तहमा कामको बाँडफाँडका विषयमा विवाद आउने गरेको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ ले नगर प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु र सदस्यहरुको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारेको छ ।

View More किन बढ्दै छ स्थानीय तहमा विवाद ?